Матични број: 28303629
ПИБ: 112050196

Ул. Гандијева 62/26
11070 Нови Београд

JАВНИ ПРИХОД И ПОРЕЗИ

1. Да ли се плаћа порез на доходак грађана или се „додатно утврђује и доплаћује“ порез на пренос апсолутних права у случају разлике вредности у поступку размене непокретности?
(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00646/2019-04 од 17.11.2020. год.)

Опширније...