Матични број: 28303629
ПИБ: 112050196

Ул. Гандијева 62/26
11070 Нови Београд

Мисија

billionphotos 1905034


Комора пореских обвезника делује на подручју Републике Србије и подстиче сарадњу с другим удружењима и институцијама које деле сродне циљеве, из регије и осталих земаља.

Комора пореских обвезника у циљу остваривања нижих пореских стопа залаже се за опорезивање према економској снази пореских обвезника у Републици Србији.

Исто тако, заступаћемо иницијативе грађана, које воде ка унапређењу пореског система. Комора пореских обвезника ће покушати да приближи пореске обвезнике Пореској управи у циљу ефикасног решавања проблема који настају у пракси.

У циљу ефикаснијег рада Комора пореских обвезника ће надлежне органе обавештавати о притужбама и иницијативама пореских обвезника у Републици Србији.

Помагање младима, незапосленима и маргинализованим друштвеним групама и њихово оспособљаве за бољи положај у друштву у односу на пореску проблематику у Републици Србији један је од циљева деловања Коморе пореских обвезника. Осим тога, Комора пореских обвезника организоваће стручно усавршавање грађана, који се баве пореском материјом или желе да се њом баве.

С тим у вези, Комора пореских обвезника организоваће семинаре, радионице, предавања и курсеве. Вршиће се едукације и стручно усавршавање чланова и других појединаца.

Комора пореских обвезника помагаће пореским саветима свим члановима, путем електронске комуникације и непосредним ангажовањем у складу са Статутом и другим актима удружења.