Одлука о висини чланарине за 2020. годину

број:5/2020
датум:22.07.2020. године

 

На основу Статута Коморе пореских обвезника, члана 21, а сходно члану 12, председник коморе доноси следећу:

 

О Д Л У К У

1. Чланарина за приступање у чланство Коморе пореских обвезника за 2020. годину износи:

а) За физичка лица
- за пензионере, незапослене и студенте................... 0,00 динара
- за запослене .................................................................0,00 динара
- за предузетнике ...........................................................0,00 динара

б) За правна лица ........................................................................0,00 динара

2. Налаже се овлашћеном лицу Стеви Младеновићу да устроји и редновно води писану евиденцију за све чланове.

3. Налаже се овлашћеном лицу Стеви Младеновићу да ову одлуку спроведе у року од 8 дана од дана доношења одлуке.

 

председник

__________________
Славиша Агбаба