Матични број: 28303629
ПИБ: 112050196

Ул. Гандијева 62/26
11070 Нови Београд

Уредбе

Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради убрлажавања економских последица насталих услед болести covid-19, изазване вирусом sars-cov-2

Изабери


Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезовање обвезника пореза на приходе од самосталних делатности

Изабери


Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга

Изабери